About decedent

Ýokuşan maglumaty

Ady Familiýasy
Murgap etrabyndaky lukman
Ýogalan senesi
Ýaşy
55
Bellik
“Murgap etrabynda bir lukman koronawirusdan aradan çykdy. Ol bir aýlap öýde bejergi aldy, soňra işe çykdy. Ýöne aradan biraz wagt geçenden soň, onuň ýagdaýy ýaramazlaşdy we şondan soň aradan çykdy. Ol 55 ýaşlaryndady” diýip, Azatlyk Radiosynyň habarçysy 10-njy awgustda habar berdi.
Dokument

Goşmaça bellik

Tassyklanan
Hawa