About decedent

Ýokuşan maglumaty

Ady Familiýasy
"Keyik" zawodynyň baş müdiri
Ýogalan senesi
Ýaşy
70
Bellik
"Çüýşe gaplary öndürýän "Keyik" atly hususy zawodynyň baş müdiri aradan çykdy. Ol 70 ýaş töweregindedi. Onuň süýji keseli bardy, birnäçe gün ozal koronawirusyň alamatlary ýüze çykypdy."
Dokument

Goşmaça bellik

Tassyklanan
Hawa