About decedent

Ýokuşan maglumaty

Ady Familiýasy
Türkmenabat 12 Dekabr - 8
Ýogalan senesi
December 12, 2020
Ýaşy
näbelli
Bellik
"Türkmenabadyň şäher we ýokanç keseller hassahanalarynda COVID-19 alamatlary bilen keselleýän we ondan ýogalýan adamlaryň sany gün-günden artýar. 12-nji dekabrda agzalýan hassahanalarda 8 adam ýogaldy" diýip, Tiz kömek lukmany habarçymyza gürrüň berdi."
Dokument

Goşmaça bellik

Tassyklanan
Hawa